Announces

All Posts

About This Page

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกเรา

OkopanThunderstorm นั้น

ต้องมาอาศัยอยู่ที่ต่างจังหวัดในญี่ปุ่น?

มาดูการใช้ชีวิตของพวกเราในฐานะชาวต่างชาติ

ที่ต้องมาอาศัยอยู่ในโทยาม่ากันดีกว่า !

Follow Us