Announce | แจ้งอัพเดต Website

ประจำปี 2019

ทางเราได้มีความต้องการที่จะปรับปุรงเว็บไซต์ให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ต้องขออภัยในความไม่สะดวก

ถึงท่านผู้อ่านทุกท่าน,

ทางเราต้องการอยากแจ้งให้ทราบ ว่าทางเรา OKOPANTHUNDERSTORM นั้น

มีแผนที่จะอัพเดตเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์เพื่อให้มีความน่าสนใจ และง่ายต่อการใช้งานยิ่งขึ้นซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  • อัพเดตหน้าต้อนรับของเว็บไซต์เมื่อผู้ใช้งานเข้ามาที่ www.okopanthunderstorm.com
  • แยกเว็บไซต์ทั้งสามภาษาออกจากกัน ซึ่งจะเน้นไปที่ภาษาไทย และญี่ปุ่นเป็นหลัก
  • แต่ละภาษาจะมีเนื้อหาการนำเสนอเนื้อหาที่แตกต่างกันหรืออาจจะไม่พร้อมกัน ยกตัวอย่าง เช่น หากมีการโพสต์เรื่องราวใหม่ๆที่เป็นภาษาไทย หรือภาษาญี่ปุ่น เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษอาจจะมีการหยิบยกมาแปลและนำเสนอในภายหลัง
  • หน้าตาของเว็บไซต์ในแต่ละภาษา จะมีการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง หน้าตาเพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันไปบ้าง
  • ปรับเปลี่ยนชื่อของเมนู และหมวดหมู่เนื้อหาต่างๆตามความเหมาะสม

ทั้งนี้หากผู้ใช้งานเข้ามาใช้งาน OKOPANTHUNDERSTORM อาจจะเกิดความสับสนหรือมีข้อผิดพลาดบ้างในช่วงเดือน พฤษจิกายนนี้ ทางเราต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วย

Related Posts

Leave a comment