ท่องเที่ยวในญี่ปุ่น

บันทึกการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นของพวกเรา
City Intersection Traffic Navigation Isometric View

พูดไปเรื่อย | ประสบการณ์เกือบ 2 ปี กับการ ขับรถ ในญี่ปุ่น

อยากจะแชร์ประสบการณ์บนท้องถนนที่ตัวผมเองได้พบเจอ ตลอดเวลาที่ได้ใช้รถบนท้องถนนของญี่ปุ่น