สารพัดจะ How To

อยู่ต่างแดน ต้องแกร่ง ต้องทำเป็นทุกอย่าง เพราะฉะนั้นหัวข้อนี้จะเขียนเกี่ยวกับ ความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงของพวกเรา