เราออกแบบ และพัฒนา
website
ให้ตรงตามที่คุณต้องการ
อยากมี
website ?
ให้เราช่วยจัดการ !!
Web Design & Development
okopanthunderstorm-making-website-slice-4
ด้วยประสบการณ์มากกว่า 5ปี
ในการทำงานด้าน IT
เรายินดีรับออกแบบสร้าง Website ด้วยภาษา .Net C# และPHP หรือการใช้ CMS platforms ยอดนิยมอย่าง WordPress นอกจากนี้เรายังรับเขียน Windows Application และออกแบบระบบ Back-End ในรูปแบบต่างๆ
okopanthunderstorm-making-website-coding-language-sitting-pc
ออกแบบตามความต้องการ
ของลูกค้า
เพื่อตอบสนอง
กาใช้งานที่เหมาะสม

Front/Back-End
System

Windows
Application

MULTILINGUAL
เราสามามารถออกแบบเว็บ website หรือ application ให้รองรับกับภาษาอื่นได้ (ไทย/อังกฤษ/ญี่ปุ่น)
Tailored To Your Needs
เรายินดีออกแบบ website ให้ตรงกับความต้องการ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการใช้งาน
OPTIMIZATIONS
เรา optimize website หรือ application เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานให้สูงที่สุดโดยที่ไม่เกิดปัญหาใดๆในการใช้งาน
RESPONSIVE
ออกแบบเพื่อให้รับกับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ต่างๆ
Modern and Easy to Use
เราออกแบบหน้าตาของ website ให้ดูใหม่และทันสมัยอยู่เสมอ ตามเทรนด์ของ UX/UI ในปัจจุบัน เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
Visit us on Social Media

ติดต่อเรา